Home
Вход

Stadium

Stadium

Logotyp. Logotypen är den viktigaste visuella symbolen för Stadium. Därför ska den behandlas med respekt. Här är grundreglerna: Logotypen får endast återges i svart eller vitt. Logotypen är fast och får inte förändras eller förvrängas. Logotypen får inte förses med några tillägg i form av symboler, andra logotyper, plattor eller annan grafisk form. Logotypen finns i olika fysiska och digitala format för att passa alla användningsområden.
Färger. Stadiums logotyp får endast återges i svart (positiv) eller vitt (negativ). Välj den variant som ger bäst kontrastverkan mot aktuell bakgrund. Det är tillåtet att placera logotypen på bild eller mot färgad bakgrund. Se exempel på nästa sida.
Bakgrund. Vit (negativ) logotyp på svart botten ger bäst kontrastverkan, och är standardlösning för skyltar och arenareklam. Vid placering på annan bakgrund är grundregeln enkel: Välj den logotyp, svart eller vit, som ger bäst kontrastverkan.
Fritt utrymme. För tydlighets skyll måste logotypen ges tillräckligt fritt utrymme runt om. Var extra noggrann nära hörn, kanter, bilder eller grafiska element och textblock. Utgå från standardavståndet. Se nedan till höger. I särskilda fall kan minimimåttet användas.